Nước sinh hoạt nhiều nơi bị nhiễm hóa chất

Bộ Y tế cho biết, qua kiểm tra, giám sát tại nhiều địa phương cho thấy nước cấp từ một số trạm, nhà máy khu vực đô thị và nông thôn chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng về một số chỉ tiêu như clo dư, độ đục, amoni, asen. Đặc biệt, nhiều nhà máy nước, trạm cấp nước chưa thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra chất lượng nước theo quy định. Việc sử dụng nước ăn uống, nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Trước nguy cơ trên, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước tăng cường kiểm soát chất lượng nước đối với các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung khu vực đô thị và nông thôn, đảm bảo cấp nước sạch cho người dân. Bộ Y tế cũng yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phải tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt của các cơ sở cấp nước tập trung, khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp…, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 31-12-2015.

NGUYỄN QUỐC