Post Tagged with: "công dụng cây xạ đen"

Công dụng của cây xạ đen.

Công dụng của cây xạ đen.

Công dụng của cây xạ đen. Giới thiệu về cây xạ đen. Hay còn gọi là cây dây gối, quả nâu, dân tộc Mường gọi là cây ung thư, xạ đen có tên khoa học là Celastrus hindsu Benth.Thân cây dạng dây dài 3-10m, cành tròn , lúc non cóRead More