Thương mại Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ dẫn số liệu của Tổng Cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ấn Độ năm 2014 đạt 5,59 tỷ USD tăng trưởng 6,81% so với 5,12 tỷ USD cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, xuất khẩu đạt 2,46 tỷ USD tăng 4,36% so với 2,35 tỷ USD cùng kỳ, nhập khẩu đạt 3,13 tỷ USD tăng 8,71% so với 2,88 tỷ USD năm 2013.

Có 20/30 chủng loại ngành hàng xuất khẩu tăng trong năm 2014, các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh gồm: Hạt tiêu, xuất khẩu 10.346 tấn, trị giá 77,33 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với 36,19 triệu USD năm 2013; Than đá xuất khẩu tăng 13 lần đạt 5,11 triệu USD, Hóa chất tăng 36,44 triệu USD, Cà phê xuất khẩu 42.471 tấn, tăng 11,5 nghìn tấn, tương đương tăng 22,2 triệu USD; Xơ, sợi dệt các loại tăng 5 nghìn tấn, tổng giá trị xuất khẩu đạt 76,11 triệu USD tăng 19,37 triệu USD, hàng thủy sản xuất khẩu đạt 16,4 triệu USD tăng 15%; nguyên phụ liệu dệt, may, da giày đạt 23,82 triệu USD tăng 36,73%, sản phẩm gốm sứ tăng 39,01%, Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 37,09%, đặc biệt, lần đầu tiên Tổng cục Hải quan công bố giá trị xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang Ấn Độ đạt 17,89 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu giảm trong năm 2014 gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, xuất khẩu đạt 153,25 triệu USD giảm 50,68%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 889,60 triệu USD giảm 36,40 triệu USD, tương đương giảm 4,09%; mặt hàng cao su, mặc dù xuất khẩu tăng về số lượng (tăng 4.505 tấn) nhưng lại giảm về giá trị so giá cao su trên thị trường toàn cầu giảm mạnh, tổng giá trị giảm 32,33%, Hạt Điều xuất khẩu giảm 19,82 triệu USD.

thuong-mai

Về nhập khẩu, có 15 trên 34 chủng loại ngành hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm, trong đó, các mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh nhất gồm: thức ăn gia súc và nguyên liệu, giá trị nhập khẩu chỉ đạt 137,96 triệu USD, chỉ bằng 40% giá trị của năm trước, Ngô nhập khẩu 654,47 nghìn tấn so với 1,02 triệu tấn trong năm 2014, sắt thép các loại nhập khẩu 330.122 tấn so với 547.695 tấn, về giá trị giảm 147,56 triệu USD…

Một số mặt hành nhập khẩu tăng gồm: Thủy sản, giá trị nhập khẩu đạt 354,62 triệu USD, tăng 110,53% tương đương tăng 186,17 triệu USD; Bông các loại nhập khẩu 143.594 tấn trị giá 266,17 triệu USD tăng 41,06% so với 188,70 triệu USD, tăng 77,47 triệu USD; nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 96,61 triệu USD; Kim loại thường tăng 34,43 triệu USD; Nguyên phụ liệu dệt may tăng 27,80 triệu USD, đặc biệt nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh, về số lượng tăng hơn 10 lần, về giá trị tăng gấp đôi, nhập khẩu đạt 64,17 triệu USD so với 31,28 triệu USD năm 2013./.

Nguồn: VOV