Tinh Dầu Quả Hồi

Lấy từ quả chín và khô của cây Hồi (Illicium verum Hook.f.), họ Hồi (Illiciaceae) bằng cách cất kéo hơi nước.

Tinh Dầu Quả Hồi

Tinh Dầu Quả Hồi

Tính chất Tinh Dầu Quả Hồi

Chất lỏng không màu hay màu vàng nhạt, mùi hơi đặc biệt, vị ngọt. Kết tinh khi để lạnh.
Tan trong 1 đến 3 thể tích ethanol 90% (TT) (dung dịch trong suốt hoặc hơi đục), trong ether, ether dầu hoả.

Tỷ trọng

Ở 200C: Từ 0,978 đến 0,988 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 200C: Từ 1,552 đến 1,560 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực riêng

Ở 200C: Từ – 20 đến đến 10 (Phụ lục 6.4).

Định tính

A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4)
Bản mỏng: Silica gel G dày 0,25 mm, sấy ở 1200C trong 1 giờ.
Dung dịch thử: Dung dịch tinh dầu 0,1% trong cloroform (TT).
Dung dịch đối chiếu: Dung dịch anethol 0,1% trong cloroform (TT) hoặc dung dịch tinh dầu Hồi mới cất 0,1% trong cloroform (TT).
Dung môi khai triển: Ether dầu hoả – ether (95 : 5).
Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 ml mỗi dung dịch trên. Tiến hành chạy sắc ký đến khi dung môi đi được 10 cm. Để khô bản mỏng ở nhiệt độ phòng, phun dung dịch mới pha vanilin 1% trong acid sulfuric (TT), sấy bản mỏng ở 105 0C trong 5 phút. Trên sắc ký đồ của dung dịch thử sẽ xuất hiện một vết lớn nhất màu đỏ, sau chuyển sang màu tím (với Rf kho?ng 0,49 – 0,50) cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của anethol trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu. Nếu dùng tinh dầu Hồi mới cất để làm dung dịch đối chiếu thì trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải có các vết cùng màu và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.
B. Điểm đông đặc: Tinh dầu phải có điểm đông đặc không dưới +15 0C (Phụ lục 6.6) tương ứng với hàm lượng 85 đến 95% anethol (C10H12O).

Bảo quản Tinh Dầu Quả Hồi

Đựng trong bình đóng đầy, nút kín. Để chỗ mát, tránh ánh sáng.
Chú ý: Nếu bị đục hoặc kết tinh, đun nóng trên cách thuỷ và lắc trước khi dùng.