Đồng Tâm tiếp tục đổi mới nội dung, chú trọng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Sáng 21/1/2015 , xã Đồng Tâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phong trào thi đua yêu nước năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo một số ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, ngành đoàn thể, các thôn trong xã…

Năm 2014, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội nói chung của xã Đồng Tâm đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu: tổng doanh thu từ trồng trọt và chăn nuôi đạt gần 86 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 67 triệu đồng/ha. Tổng mức luân chuyển hàng hoá trên địa bàn đạt 37 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 122% kế hoạch; lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều cố gắng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,96%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; an ninh trật tự được ổn định; công tác tư pháp, công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả tích cực…

DTam

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua của xã Đồng Tâm còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: công tác thi đua ở một số ngành, thôn còn mang tính hình thức, hiệu quả đạt được chưa cao; thi đua trong lao động sản xuất, lĩnh vực trồng trọt còn hạn chế; việc huy động tiền đối ứng xây dựng nông thôn mới ở một số thôn kết quả chưa cao; công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình có những mặt yếu, kém; tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên vẫn còn cao; công tác tuyên truyền thi đua còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục; an ninh trật tự của xã Đồng Tâm còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra ở hầu hết các thôn trên địa bàn xã; việc tổ chức quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình còn nảy sinh nhiều phức tạp; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, các tổ chức chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Năm 2015, xã Đồng Tâm đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, chú trọng chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà địa phương đã đề ra.
Tại hội nghị, đã có 11 tập thể và 25 cá nhân được biểu dương, khen thưởng do có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung năm 2014.

Bài viết được tổng hợp từ phần mềm máy tính