Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ 3 tháng đầu năm và mục tiêu 9 tháng cuối năm 2015

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương tiếp tục được tăng cường; hoạt động khuyến công, khuyến thương được triển khai tổ chức kịp thời, các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, bình ổn giá thị trường trước, trong và sau tết Ất Mùi hiệu quả, thiết thực giúp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định; cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện khá tốt, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong công nghiệp và thương mại giảm so quy định, cán bộ công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm phục vụ cao. Công tác quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, chú trọng kiểm tra, kiểm soát trên mọi lĩnh vực, đặc biệt chú trọng đến hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm soát vận chuyển gia súc gia cầm vào và qua Thái Bình góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh đối với gia súc trong tỉnh.

cong-thuong1

3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.238,2 tỷ đồng. (giá so sánh 2010) , tăng 5,88% so với cùng kỳ, đạt 21,78% kế hoạch 2015. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ 3 tháng ư¬ớc đạt 7.211 tỷ đồng, tăng 23,79% so cùng kỳ năm 2014, đạt 25,21% kế hoạch năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước đạt 246 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 19,37% kế hoạch năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu 3 tháng ước đạt 200,48 triệu USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 15,66% kế hoạch năm 2015.

Kết quả kiểm tra kiểm soát thị trường thực hiện 3 tháng đầu năm 2015: tổng số lượt kiểm tra 632 vụ, tổng số vụ xử lý 343 vụ, tổng số tiền thu phạt hành chính là 554,6 triệu đồng.

Mục tiêu 9 tháng cuối năm giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 29.582,8 tỷ đồng, năm 2015 đạt 37.821 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao, tăng 11,8% so với năm 2014. Tổng mức l¬ưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt 21.393,3 tỷ đồng, năm 2015 đạt 28.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao, tăng 11,5 % so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.024 triệu USD, năm 2015 đạt 1.270 triệu USD, hoàn thành kế hoạch được giao, tăng 8,8% so với năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.079,5 triệu USD, năm 2015 đạt 1.280 triệu USD, hoàn thành kế hoạch được giao, tăng 7,7% so với năm 2014.

Theo: Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình