Nhật Bản, Hàn Quốc đua vị trí FDI

Theo đó, tính lũy kế đến hết tháng 2/2015, FDI của Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,84 tỷ USD, Nhật Bản đứng ngay ở vị trí thứ hai với 37,37 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu tính bình quân vốn cho một dự án thì Nhật Bản lại lớn hơn nhiều. Bởi tính lũy kế đến nay, Nhật Bản đang có 2.556 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, Hàn Quốc có 4.240 dự án.

fdi

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015, Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam 50 dự án cấp mới và 19 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 222,11 triệu USD, là nhà đầu tư thứ 2 sau British Virgin Islands.

Thống kê cho thấy, Hàn Quốc đã đầu tư vào 51/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 885 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Thái Nguyên với 43 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,72 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư. Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số đầu tư là 4,56 tỷ USD (chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư)…

Các dự án của Hàn Quốc được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực; trong đó dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 2.566 dự án với tổng số vốn đăng ký ngành này là 24,03 tỷ USD (chiếm 64,5% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 82 dự án tổng số vốn là 6,99 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 3 với 579 dự án, tổng số vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD (chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư)…

Đối với Nhật Bản, trong 2 tháng đầu năm 2015 đã đầu tư tại Việt Nam với 25 dự án cấp mới và 17 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 169,83 triệu USD.

Lũy kế đến nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 1.316 dự án và tổng số vốn đăng ký là 31,11 tỷ USD (chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn là 1,66 tỷ USD (chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực xây dựng ở vị trí thứ 3 với tổng số vốn đầu tư là 1,17 tỷ USD (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư).

Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với tổng vốn đăng ký là 9,68 tỷ USD (chiếm 26% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là Hà Nội với 636 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 4,08 tỷ USD (chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng  thứ 3 với tổng số vốn là 3,85 tỷ USD (chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư)./.