Quảng Bình: Phổ biến và quán triệt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Ngày 18-2, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị phổ biến và quán triệt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thời gian trình bày, thảo luận những nội dung trọng tâm về các quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là vấn đề tiếp tục phổ biến Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 của Chính phủ quy định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 2 hình thức cụ thể được thực hiện gồm đối thoại và hội nghị, nhằm làm tiền đề xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp ngay từ đầu, đồng thời tháo gỡ những xung đột trong quan hệ người lao động, tránh hậu quả về tranh chấp nhân công và đình công tại doanh nghiệp…

Xuân Thi

Nguồn: baomoi