Thủ tướng: Không để dân đóng góp quá sức trong xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ cho rằng xã hội hóa nguồn nhân lực để xây dựng nông thôn mới là đúng, nhưng tuyệt đối không để dân đóng góp quá sức trong xây dựng nông thôn

Ngày 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để người dân đóng góp quá sức trong xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để người dân đóng góp quá sức trong xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại giai đoạn 5 năm 2011-2015 và 9 tháng qua, Thủ tướng cho rằng cả nước đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn về xây dựng nông thôn mới với 2.045 xã, 24 huyện được công nhận đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra các mặt tồn tại cần tập trung khắc phục thời gian tới, như một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nông dân hoặc chạy theo thành tích, còn để nợ đọng xây dựng cơ bản hay huy động người dân đóng góp quá sức. “Đặt vấn đề xã hội hóa nguồn lực là đúng nhưng tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp quá sức, nhất là đối với người nghèo”, ông nói.

Theo thông tin từ Hội nghị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới là 193.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Hội nghị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới là 193.000 tỷ đồng

Thủ tướng cũng cho rằng, nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn. Mục tiêu đạt 50% số xã nông thôn mới trong 5 năm tới là không đơn giản với nguồn lực dự kiến hơn 193.000 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách Trung ương chỉ hơn 60.000 tỷ đồng.

“Nông thôn mới phải là nơi của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Phải là nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp”, Thủ tướng nêu rõ và hoan nghênh tinh thần của những người nông dân “hai lúa” từ chế tạo tàu ngầm đến làm máy chế biến cho năng suất rất cao, được dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh thời gian qua.

Phát động phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng nhấn mạnh phong trào này phải dựa vào dân, phát huy sức sáng tạo của nhân dân bởi sức sáng tạo của nhân dân là vô tận.

vnexpress