Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người

Ngày 05/4/2015, Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi nhận một ổ dịch cúm A(H5N6) trên gia cầm tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Để chủ động phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm sang người, hôm nay Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế có Công điện gửi Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống, Cụ thể Công điện:
 
CÔNG ĐIỆN
Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
 
            Cục Y tế dự phòng điện:       Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.
 
Theo thông tin từ Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 05/4/2015 tại một hộ gia đình xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An có ghi nhận một ổ dịch cúm A(H5N6) ở gia cầm. Tổ chức Y tế thế giới đang cảnh báo nhiều chủng vi rút cúm gia cầm đang lưu hành có thể tái tổ hợp gen để tạo các chủng vi rút cúm mới ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trong khi đó nước ta đang trong thời điểm tái đàn gia cầm tăng cao nên nguy cơ lây lan vi rút cúm từ gia cầm sang người và bùng phát thành dịch là rất lớn. Để chủ động phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm sang người, Cục Y tế dự phòng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung công tác sau:
 
 1. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp nghi nhiễm các chủng cúm gia cầm ở người; các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp phơi nhiễm và nghi ngờ nhiễm bệnh; điều trị bệnh nhân kịp thời theo phác đồ của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Y tế dự phòng để điều tra, xử lý ổ dịch.
   
 2. Tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao, đặc biệt tại các khu vực tổ chức các lễ hội.
   
 3. Phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền địa phương giám sát dịch cúm trên gia cầm, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch.
   
 4. Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.
   
 5. Thực hiện Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế dự phòng, điện thoại: 04.38456255, Fax: 0437366241. Email: baocaobtn@gmail.com.
           
          Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– CT Trần Đắc Phu (để báo cáo);
– Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (để phối hợp);
– Cục Thú y, Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
– Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (để phối hợp thực hiện);
– TT YTDP tỉnh Nghệ An (để phối hợp thực hiện);
– Bệnh viện đa khoa Nghệ An (để phối hợp thực hiện);
– TT TTGDSK tỉnh Nghệ An (để phối hợp thực hiện);
– Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)

 
Đặng Quang Tấn