Hội nghị giao bao định kỳ Dự án “Hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS”

Ngày 25/02/2014, tại Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao bao định kỳ Dự án “Hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ, với sự tham dự của Ban Quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và Sơn La.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Đào Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe, Giám đốc dự án nhấn mạnh Hội nghị giao ban định kỳ là dịp quan trọng để các đơn vị thực hiện rà soát lại hoạt động, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp đảm bảo tiến độ và hiệu quả hoạt động. Các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt đối với hoạt động tiếp cận, tư vấn cho nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng như nhóm mại dâm, đồng tính nam, nghiện chích ma túy, v.v. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và các giải pháp cũng được thảo luận nhằm đạt được các chỉ tiêu của dự án. Đại diện các đơn vị thực hiện đã cam kết chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành chức năng tại địa phương trong việc hỗ trợ thực hiện và giải ngân hoạt động đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Dự án “Hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS“ do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ được triển khai từ năm 2008 tại Hà Nội với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có HIV và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao phơi nhiễm với HIV và giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao phơi nhiễm với HIV tại cộng đồng. Từ năm 2010 dự án được mở rộng triển khai tại: Hải Phòng, Thái Nguyên và Sơn La. Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Thực hiện tư vấn, truyền thông về HIV/AIDS tại Phòng truyền thông và kết nối chuyển gửi khách hàng tới mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ; truyền thông cho các nhóm nguy cơ cao (đồng tính nam, mại dâm, nghiện chích ma túy) tại cộng đồng; chăm sóc bệnh nhân AIDS tại nhà và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và nhóm tình nguyện viên nòng cốt của Dự án. Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ nhóm người nhiễm HIV tham gia các tiểu dự án tạo thu nhập thông qua các mô hình phù hợp với