Cách sử dụng hàm count trong excel

Trong excel để điếm nhanh và hiệu quả số lượng lớn các con số ta dùng hàm count.

Dưới đây là cách sử dụng hàm count hiệu quả nhất.

Trên thực tế có rất nhiều bài toán cần dùng đến hàm đếm COUNT trên bảng tính Excel, vì cú pháp của nó khá đơn giản nên rất dễ sử dụng.  Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm này.

q

CÁCH DÙNG HÀM COUNT TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.
Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện
Hàm countblank: Đếm số ô trống trong bảng quy  định.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr“.

q1

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thức C15: =COUNT(C6:C14)

q2

 

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm count trong excel, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Hàm Count trong excel khá đơn giản giúp bạn thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

Nếu bạn thấy bài viết tốt hãy chia sẻ với cộng đồng mang đến lợi ích cho mọi người.