Post Tagged with: "bệnh viêm amidan"

Tác dụng tuyệt vời từ cây cát cánh

Cây cát cánh điều trị viêm amidan như thế nào?

Cây cát cánh có tác dụng trong việc thông đàm, bổ phế khí, ho nhiều, đau họng cũng như các bệnh về viêm amidan. Cát cánh còn có tên khác là bạch dược, kết cánh, cánh thảo, là rễ phơi khô của cây cát cánh (Platycodon grandiforum A. DC.), thuộcRead More