Bài thuốc chữa phì đại tuyến tiền liệt

Đông y chia bệnh này làm 3 loại: bàng quang tích nhiệt, bàng quang ứ trở, thận dương hư suy. Triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại là: tiểu nhỏ giọt, khó ra, lượng nước tiểu ít, tiểu buốt, hay đi tiểu, bụng dưới đầy, đại tiện không thông, miệng khát muốn uống, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng hoặc vàng nhầy, mạch sác hữu lực hoặc tế sác.

Bài 1:

Sinh địa                    15g Phục linh                   10g
Đơn bì                      10g Ngưu tất                   10g
Xa tiền tử                 10g Tri mẫu                     10g
Hoàng bá                 10g  

Đổ 1000 ml nước sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nhẹ, rêu lưỡi vàng, mạch tế sác, hay đi tiểu.

Hoàng bá

Hoàng bá

 Bài 2:
Hoàng liên                 10g Hoàng bá                     10g
Chi tử                        10g Mộc thông                    10g
Trạch tả                     10g Sinh địa                       10g
Xích thược                  10g Đơn bì                          10g
Sinh cam thảo              5g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nặng, rêu lưỡi vàng nhầy, mạch sác hữu lực, hay đi tiểu, tiểu đau rát.
Nếu đi tiểu không thông, dòng nước tiểu nhỏ hoặc nhỏ giọt, hoặc bí tiểu, bụng dưới đầy và đau âm ỉ, chất lưỡi tím bầm hoặc có vết ứ, mạch sáp hoặc tế, dùng bài thuốc sau:
Bài 3:

Sinh địa                      15g Đơn bì                         10g
Đào nhân                    10g Hồng hoa                     10g
Đơn sâm                     15g Xích thược                   15g
Đương quy vĩ               10g Ngưu tất                      10g
Chỉ thực                      10g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Nếu tiểu nhỏ giọt không thông, lực tống yếu, mặt trắng nhợt, lưng gối yếu mỏi, mệt mỏi sợ lạnh, chất lưỡi nhợt, mạch trầm tế vô lực.

Bài 4:

Thục địa                      10g Đỗ trọng                      10g
Ngưu tất                     10g Xa tiền tử                    10g
Quế chi                         6g Tiên linh tỳ                  10g
Chích hoàng kỳ            10g Đẳng sâm                    10g
Phục linh                     10g Sinh bạch truật            10g
Trạch tả                      10g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Sưu tầm