Bình Thuận: Chùa Huệ Đức làm từ thiện nhân đạo hơn 500 triệu đồng

Nhà chùa đã khoan 12 giếng giúp cho đồng bào vùng khó khăn thiếu nước sạch tại các xã Sông Phan, Tân Đức, Cam Bình, Sơn Mỹ và Ba Bào thuộc huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam, trị giá 400 triệu đồng.

1440

Ngoài ra, thầy Thích Đồng Khánh – trụ trì chùa Huệ Đức đã chăm lo mền, gối, mùng mùa đông cho người nghèo ở phường Phú Tài (Phan Thiết) và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Thuận. Đồng thời xây dựng 02 căn nhà ở và 02 nhà vệ sinh cho người nghèo khó khăn, góp phần cải tạo môi trường, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Lý Nam