Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh: Huy động nhiều nguồn lực cho hoạt động nhân đạo

Đầu tiên là Hội thường xuyên củng cố tổ chức để nâng cao chất lượng công tác Hội. Đến hết năm, Hội đã có 319 cơ sở hội với trên 115.000 hội viên, 28.534 TNV, 136.203 TTN CTĐ ở hầu hết các trường học trên địa bàn. Hoạt động công tác xã hội có nhiều đổi mới hướng về cơ sở. Nhiều phong trào đạt hiệu quả cao huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng, tiêu biểu là Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, Tết Giáp Ngọ – 2014 các cấp Hội trong toàn tỉnh đã chủ động, phối hợp chăm lo, giúp đỡ cho 19.628 đối tượng là nạn nhân CĐDC, người nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị đạt 7.519.300.000đ (tăng 120% so với năm 2013 và đạt 163% chỉ tiêu T.Ư Hội giao). Chương trình ngân hàng bò, tính đến thời điểm hiện nay đã chỉ đạo các cấp Hội và tham gia cùng Ban điều hành chương trình Bò giống giúp người nghèo vùng biên giới vận động và trao 279 con bò trị giá 4,19 tỷ đồng cho các hộ nghèo vùng biên của tỉnh. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và công tác trợ giúp nhân đạo tiếp tục được phát huy theo các hình thức như: Hỗ trợ khẩn cấp; xây dựng nhà ở; phương tiện đi lại; vay vốn để phát triển sản xuất; tặng xe lăn; trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và trợ cấp thường xuyên… Tổng giá trị đạt 24,7 tỷ đồng.

Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 và triển khai khám, chữa bệnh nhân đạo, nâng cao hiệu quả của phòng khám nhân đạo. Các lĩnh vực ưu tiên: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, phối hợp chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh hưởng ứng “Tháng hành động và ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2014”; các hoạt động hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới 2014, được thực hiện tốt. Trị giá công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đạt trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 197.130 đối tượng.

Công tác HMTN đạt kết quả cao, đã tổ chức tôn vinh người HM tiêu biểu năm 2014. Kết quả vận động HMTN năm 2014 được 6.258 đơn vị máu (đạt 104,3% chỉ tiêu) là năm đầu tiên vượt 6.000 đơn vị máu. Đặc biệt là các huyện đảo, huyện vùng sâu, vùng xa đã duy trì được ngân hàng máu sống và phát triển thêm được 3 CLB HMTN để sẵn sàng phục vụ bệnh nhân khi cần.

Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, giảm thiểu rủi ro trong năm đã tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, chính quyền cơ sở như: Mở 15 lớp tập huấn kỹ năng quản lý, bảo vệ rừng, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, giảm thiểu rủi ro, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh môi trường và biến đổi khí hậu… Tổ chức ngoại khóa về PNƯPTH cho các em học sinh ở vùng có nguy cơ cao về BĐKH; tổ chức đánh giá VCA tại cộng đồng và nghiệm thu đánh giá 889,6ha RNM, cập nhật dữ liệu diện tích bao phủ RNM trên địa bàn. Đề xuất trồng RNM trong khuôn khổ dự án pha 4 (2014-2019). Cùng với các cấp, các ngành, Hội CTĐ tỉnh tích cực triển khai, tổ chức các hoạt động nhân đạo gắn với việc xây dựng nông thôn mới thông qua các chương trình nhân đạo bền vững và hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm hoạ. Tiếp tục thực hiện Dự án cho vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình giai đoạn (2014-2015) tại huyện Đầm Hà đã giúp cho 40 hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tổng giá trị hoạt động PNƯPTH và các chương trình nhân đạo bền vững năm 2014 đạt trên 1,6  tỷ đồng.

Công tác TTN – TNV CTĐ tiếp tục được phát huy, phối hợp với Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về công tác TTN CTĐ trong nhà trường và trên địa bàn khu dân cư góp phần giáo dục lòng nhân ái, lối sống nghĩa tình cho lớp trẻ. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, tổ chức các hoạt động tình nguyện nhân đạo, xây dựng quỹ nhân đạo giúp các bạn nghèo…. đạt kết quả tốt. 100% các trường học đã tham gia nhận trợ giúp thường xuyên 1 địa chỉ nhân đạo trở lên. TNV CTĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo ở các lĩnh vực công tác và là lực lượng nòng cốt trong công tác Hội và phong trào CTĐ của tỉnh.

Năm 2014, tổng trị giá hoạt động trên các lĩnh vực đạt trên 30,6 tỷ đồng. Công tác Hội và phong trào CTĐ của tỉnh đã đạt kết quả rõ nét và khá toàn diện. Đó là cơ sở vững chắc, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cấp Hội trong toàn tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, tìm ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm 2015.

Nguyễn Thị Thành