Lấy lại niềm tin – Luật trả giá và đền đáp

Con người thù hận và đau khổ suốt đời vì lầm tưởng rằng một ai đó có thể làm một điều ác đối với mình. Không bao giờ như vậy! Khi một người nào đó làm một điều ác “đối với bạn”, thực ra, họ đang làm điều ác đối với chính họ đấy! Một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho cái điều ác mà họ đã gây ra cho bạn, hay nói đúng hơn, là đã gây ra cho chính bản thân họ. Vậy thì thay vì bực tức và than trách “Kẻ này đang làm một điều ác đối với mình!”, bạn nên tự nhủ “Thật tội nghiệp cho kẻ này, họ đang gieo một nghiệp ác cho chính bản thân mà không biết!”

Con người cũng suốt đời đau khổ và oán trách người khác vì tưởng lầm rằng mình phải chịu đựng một cách oan uổng việc làm ác của kẻ khác. Không! Bạn chỉ phải gánh chịu việc làm ác hay lỗi lầm của chính mình mà thôi, không thể nào khác được! Có thể trong qua khứ, bạn đã làm một hay nhiều điều ác và hiện tại bạn đang phải hứng chịu quả báo của nhân ác hay lỗi lầm mà bạn đã gieo ra từ trước đó. Chỉ có vậy thôi! Thánh Bernard đã nói: “Ngoài chính bản thân tôi ra không ai có thể làm được điều gì tổn hại đến tôi; và tôi cũng không bao giờ phải thực sự trả giá cho những lỗi lầm không phải của mình.”

images

Có thể đôi khi, bạn gặp một tình huống mà trong đó bạn tạm thời chịu những mất mát do lỗi lầm hay hành động sai trái của kẻ khác chứ không phải do lỗi lầm của bản thân. Đây là những cơ hội để bạn có dịp rèn luyện và nâng cao con người mình.

Cũng thế, bạn cũng không thể nào làm được một điều ác đối với bất kỳ ai cả. Thậm chí ngay cả khi bạn cố làm điều này trong nỗ lực nhằm “lập lại công bằng” thì, đồng thời với việc “lập lại công bằng”, bạn đang gây ra một nghiệp ác cho chính bản thân mình. Việc thiết lập công bằng là công việc của “ông Trời” (của cuộc đời), bạn không phải bận tâm. Thời gian, và chỉ có thời gian, sẽ cho thấy kẻ nào rồi cũng sẽ nhận được phần mà kẻ đó xứng đáng được nhận! Quả thiện cần thời gian để chín muồi từ nhân thiện và quả ác cũng cần thời gian để chín muồi từ nhân ác.

Cũng đừng tưởng lầm rằng một ai đó có thể làm một điều tốt với bạn. Không một ai có thể làm việc tốt với bạn, ngoại trừ chính bạn. Việc tốt mà bạn đang được hưởng ngày hôm nay chẳng qua là thành quả của những cố gắng và việc làm tốt đẹp mà bạn gieo ra trước đây. Cuộc đời không cho không ai cái gì cả!

Tương tự, bạn cũng không thể nào làm được một điều tốt đối với bất kỳ ai cả vì, hoặc là, bạn là sứ giả của cuộc đời để trả lại cho người đó cái mà họ xứng đáng được hưởng, hoặc là, bạn đang ban tặng họ cái mà họ chưa xứng đáng được nhận (và trong trường hợp này, thì rồi theo Luật công bằng, họ sẽ phải mất đi một cái khác tương ứng, dưới hình thức này hay hình thức khác). Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, nếu hành động tốt đẹp của bạn được làm một cách chân thành, thì chính bạn là người đang gieo một nghiệp thiện cho bản thân mình.