Quy định mới “Cấm” quảng cáo trước cửa hiệu

bang hieu dep 3

Mẫu biển quảng cáo không phú hợp

Theo quy định mới về quảng cáo thì biển hiệu của các tổ chức, cơ sở kinh doanh không được kèm logo của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm đang kinh doanh.

Xem những bảng hiệu đẹp bị phạt vì gắn sai Luật quảng cáo năm 2015

hoặc Website: www.nguyenlongidea.com – Hotline: 09 44 33 22 31 – 0 97 97 64 64 0 – 0935 090 469