Sáp ong trắng

Sáp ong trắng là sáp ong vàng đã được tẩy màu.

Mô tả Sáp ong trắng

Những khối sáp có hình dáng không nhất định, kích thước không đều nhau, thể rắn, màu trắng đục, cứng và giòn hơn Sáp ong vàng, không còn mùi mật ong, không vị, không tan trong nước, tan trong ethanol 96% và ether nóng.

Sáp ong trắng

Sáp ong trắng

Tỷ trọng

Ở 20oC: khoảng 0,96 (Phụ lục 6.5).

Độ chảy Sáp ong trắng

62 – 69 oC (Phụ lục 6.7).

Mỡ, acid béo, nhựa và xà phòng

Yêu cầu và phương pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Chỉ số acid

Từ 17 đến 24 
Phưong pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Chỉ số xà phòng

80 – 100 (Phụ lục 7.7).
Phưong pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Bảo quản

Để nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao.