Sau bao chờ đợi: Việt Nam chính thức có ngày Công tác xã hội

Để ghi nhận vai trò to lớn của nghề Công tác xã hội đối với đời sống người dân tại Việt Nam – Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 25 / 3 hằng năm là ngày Công tác xã hội Việt Nam

25/3 thường niên là ngày Công tác xã hội

                                  25/3 thường niên là ngày Công tác xã hội

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội.

Qua đó ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Ngày Công tác xã hội Viêt Nam - tôn vinh những cống hiến to lớn của ngành này

Ngày Công tác xã hội Viêt Nam – tôn vinh những cống hiến to lớn của ngành này

Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, Việt Nam có số người cần trợ giúp các dịch vụ công tác xã hội lên tới 28% dân số, trong đó 7,5 triệu người cao tuổi; 5,4 triệu người khuyết tật; 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 12% hộ gia đình nghèo, hơn 180.000 người bị nhiễm HIV được phát hiện…

Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 32.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội, trong đó hơn 80% nhân lực chưa được đào tạo chuyên môn.

Chúc mừng các bạn tham gia ngành Công tác xã hội đã có ngày ý nghĩa được tôn vinh: Ngày Công tác xã hội – 25/3

congtacxahoi