TP.HCM: Chỉ tuyển công chức phường, thị trấn trình độ đại học

Ngày 07/04/2015, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2015
Trong đó quy định công chức phường, thị trấn khi tuyển dụng phải có trình độ đại học; ở xã, ưu tiên tuyển dụng trình độ đại học, sau khi thông báo tuyển dụng không có người có trình độ đại học đăng ký thi tuyển thì áp dụng trình độ trung cấp.
Đối với công chức phường, xã, thị trấn được tuyển dụng trước ngày 17/04/2015, chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn như nêu trên thì trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 17/04/2015, phải tích cực tham gia học tập để đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; sau thời gian này, công chức đó chưa đạt chuẩn thì được bố trí công tác khác. Tương tự, công chức phường, xã, thị trấn được tuyển dụng từ ngày 17/04/2015 được chuyển sang chức danh công chức phường, xã, thị trấn khác mà chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn thì phải tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành phù hợp để đảm nhiệm chức danh mới. Trong 05 năm, kể từ ngày chuyển sang chức danh mới, công chức phải tham gia học tập để rèn luyện chuyên môn; sau thời hạn này, công chức chưa đạt chuẩn thì được bố trí công tác khác.
Những quy định nêu trên không áp dụng đối với công chức phường, xã, thị trấn đã có quyết định xét tốt nghiệp chờ cấp bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm; công chức nữ trên 50 tuổi và công chức nam trên 55 tuổi.