CƠM CHIÊN CÁ MẶN NÊN ĐẶT TRONG TIỆC CƯỚI HAY KHÔNG

 

Tại sao chọn món cơm chiên cá mặn vào bửa tiêc:

–        Thứ nhất: Đa phần người ăn tiệc đã ngáng các món tiệc như là món khai vị hấp chiên xào, đặc biệt là món lẩu, vì các món này họ đi ăn tiệc gặp quài nên ngáng.

–        Thứ 2: Món cơm chiên cá mạn vùa ngon vùa lạ miện và ăn chắc bụng  đặc biet là phụ nử và trẻ em điều thích các tay nhậu cũng thích không kém, món không gây cảm giác ngáng rất dẽ ăn.

Nên chọn món cơm chiên cá măn vào món thứ may trong thực đơn:

–        Theo tôi nên chọn món cơm chiên cà mặn vào món cuối thay cho món lẩu. Thì người ăn đở ngáng hơn còn may món đâu nên chọn món ít nhất món món có nước như xào hay lagu.

–        Tại sao phải chọn món cơm chiên cá mặn thay thế chó món lẩu như tôi đả nói ở trên ngưới dùng ăn tới món lẩu là dọi (ngáng).

Xem chi tiết tại đặt tiệt món cơm chiên cá mặn