Nước Muối Natri Clorid 0,9%

Thành Phần Nước Muối Natri Clorid 0,9%:

Natri Clorid 0,9%

Chai 500ml

Nước Muối Natri Clorid 0,9%

Nước Muối Natri Clorid 0,9%

Chỉ định Nước Muối Natri Clorid 0,9%:

-Dùng rửa vết thương

-Vệ sinh mắt, tai mũi họng.

-Vệ sinh răng miệng

Tham khảo thêm: Thuốc Nhỏ Mắt Mũi Natri Clorid 0.9%