Thuốc Elomet Cream 5g

Thành phần của Thuốc Elomet Cream 5g:

Mometasone furoate

Thuốc Elomet Cream 5g

Thuốc Elomet Cream 5g

Chỉ định của Thuốc Elomet Cream 5g(Dùng cho trường hợp)

Giảm viêm & ngứa ở các bệnh da có đáp ứng với corticosteroid như tổ đĩa, viêm da dị ứng.

Chống chỉ định(Không dùng cho những trường hợp sau)

Quá mẫn với thành phần thuốc hoặc cac corticosteroid khác.

Tác dụng phụ

Mất cảm giác, ngứa, các dấu hiệu teo da, viêm nang, phản ứng dạng trứng cá.