Thuốc Eno Orange Sachets 24’S

Nhà sản xuất Thuốc Eno Orange Sachets 24’S:

Sterling Drug

Thành phần Thuốc Eno Orange Sachets 24’S:

Mỗi gói: Na bicarbonate 1.96 g, citric acid anhydrous 1.85 g, Na carbonate 0.43

Thuốc Eno Orange Sachets 24'S

Thuốc Eno Orange Sachets 24’S

Phân loại:

Thuốc điều hoà tiêu hoá, chống đầy hơi và kháng viêm

Trình bày/Đóng gói:

Eno Orange hộp 24 gói

Giá thanh toán:

Liên hệ để có giá tốt