Thuốc Nhỏ Mắt Systane Drop 15ml

Chỉ định Thuốc Nhỏ Mắt Systane Drop 15ml

Làm giảm tạm thời cảm giác xốn mắt và ngứa mắt do khô mắt gây ra.

Thuốc Nhỏ Mắt Systane Drop 15ml

Thuốc Nhỏ Mắt Systane Drop 15ml

Chống chỉ định

Quá mẫn với thành phần thuốc.

Thận trọng lúc dùng

Ngưng thuốc và khám bác sĩ khi tình trạng kích ứng (đỏ hay ngứa mắt) không bớt hoặc khi có đau mắt hay thay đổi thị lực.

Liều lượng và cách dùng Thuốc Nhỏ Mắt Systane Drop 15ml

Nhỏ 1-2 giọt vào mắt bệnh khi cần.